Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Đợt thi ngày 18-19/11/2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

*** LƯU Ý: BẮT ĐẦU TỪ ĐỢT THI NGÀY 05/12/2020, KHI THU NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI BẢN GIẤY CỦA THÍ SINH, BỘ PHẬN THU NHẬN HỒ SƠ CHỈ CHẤP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐƯỢC CẤP VÀ IN RA BỞI HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ ONLINE (THÍ SINH CÓ THỂ TẢI VÀ IN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI HỢP LỆ ĐƯỢC XUẤT RA TỪ HỆ THỐNG SAU KHI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ ONLINE THÀNH CÔNG).

Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi như sau:

1. Ngoại ngữ:

– Tiếng Anh bậc 2/6 (Theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn), được ban hành kèm theo Quyết định 1481/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2016);

– Tiếng Anh bậc 3 – 5 (Theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo Quyết định 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015);

2. Ngày thi dự kiến: 18-19/11/2023;

3. Địa điểm thi: Giảng đường B, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

4. Hình thức thi: Thi tập trung, làm bài trên máy vi tính;

5. Đối tượng dự thi: Tất cả các đối tượng có nhu cầu (sinh viên, giáo viên, cán bộ, viên chức, học viên cao học, nghiên cứu sinh …);

6. Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 08/11/2023.

7. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi sau khi đăng ký trực tuyến:

 – Nhận hồ sơ qua đường bưu điện: từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 08/11/2023.

 – Nhận hồ sơ trực tiếp: từ ngày 06/11/2023 đến ngày 08/11/2023.

 – Khung giờ nhận hồ sơ trực tiếp

    • Buổi sáng: từ 8h00 đến 10h30;
    • Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30;

– Địa điểm thu hồ sơ: Phòng Ghi danh, tầng 1, Dãy C, Trường Đại học Ngoại ngữ;

8. Kinh phí thi: 1.800.000đ/1 thí sinh;

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo đường dẫn sau: https://flpac.huflis.edu.vn/cc/detail/portfolio-item/danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-cap-chung-chi-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-dot-thi-18-19-11-2023 và hoàn tất các thủ tục đăng ký dự thi theo các bước được hướng dẫn.

Trân trọng thông báo./.

File đính kèm: