I. LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

1Tôi có thể xem thông tin về lịch tổ chức thi Đánh giá NLNN và cấp chứng chỉ ở đâu?

Bạn có thể xem thông tin về lịch tổ chức thi ĐGNLNN do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức theo các nguồn sau đây:

 • Website Cổng thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế: http://flpac.huflis.edu.vn/ tại mục Tin tức-Thông báo.
 • Website của Trường: https://huflis.edu.vn tại mục Thông báo.
 • Hoặc tại trang Facebook chính thức: Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Trong năm 2021, Trường tiếp tục tổ chức các kỳ thi ĐGNLNN (thi trên máy tính) dành cho tất cả các đối tượng có nhu cầu, cụ thể xem tại đường dẫn sau: https://flpac.huflis.edu.vn/cc/?p=3299
Lịch thi ĐGNLNN và cấp chứng chỉ trong năm 2022 sẽ được công bố vào cuối năm 2021.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1Những đối tượng nào được phép tham dự kỳ thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ?

Các đối tượng được phép đăng ký và tham gia kỳ thi ĐGNLNN được quy định tại Điều 7 và Điều 29 của thông tư 23/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 29/09/2017 về việc Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể như sau:

Điều 7. Đối tượng dự thi và đăng ký dự thi

1. Đối tượng dự thi:

Các cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam:

a) Có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi, lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định;

b) Không trong thời gian bị cấm thi theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 29 của Quy chế này.

Điều 29. Xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi

e) Bị cấm tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trên toàn quốc trong 02 năm tiếp theo đối với những người vi phạm một trong các lỗi sau:

– Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức;

– Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung người tổ chức thi hoặc thí sinh khác.

2Tôi là sinh viên học Ngoại ngữ không chuyên của Đại học Huế, tôi có nhu cầu tham gia kỳ thi Đánh giá NLNN và cấp chứng chỉ, tôi có thể tham gia kỳ thi được không?
Sinh viên học NNKC có nhu cầu được tham gia thi và cấp chứng chỉ NLNN có thể tham dự kỳ thi:

Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ, sử dụng format đề thi tiếng Anh bậc 3-5 (tương ứng B1-C1). Thí sinh thi đạt bậc năng lực nào trong kỳ thi này đề nghị được cấp chứng chỉ bậc đó. Chứng chỉ được cấp bởi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, là đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ĐGNLNN được Bộ GD&ĐT công nhận. Chứng chỉ ĐGNLNN có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau (ví dụ: đào tạo, tuyển dụng, thi nâng ngạch …). Thông tin về kỳ thi: có thể liên hệ Phòng Khảo thí & BĐCLGD, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

3Tôi là sinh viên của trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế, tôi có thể tham gia kỳ thi nào để có được chứng nhận năng lực ngoại ngữ bậc 4 (tương ứng B2) hoặc bậc 5 (tương ứng C1) làm điều kiện tốt nghiệp?

* Sinh viên Khoa Tiếng Anh, Khoa Quốc tế học và Khoa Việt Nam học của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế có thể tham gia một trong 02 kỳ thi sau:

(1) Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp chứng nhận, sử dụng format đề thi tiếng Anh bậc 3-5 (tương ứng B1-C1). Thí sinh đạt bậc năng lực nào trong kỳ thi này đề nghị được cấp chứng nhận bậc đó. Kết quả kỳ thi được sử dụng để làm điều kiện xét tốt nghiệp. Thông tin về kỳ thi: có thể liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

(2) Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ, sử dụng format đề thi tiếng Anh bậc 3-5 (tương ứng B1-C1). Thí sinh thi đạt bậc năng lực nào trong kỳ thi này đề nghị được cấp chứng chỉ bậc đó. Chứng chỉ được cấp bởi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, là đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ĐGNLNN được Bộ GD&ĐT công nhận. Chứng chỉ ĐGNLNN có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau (ví dụ: đào tạo, tuyển dụng, thi nâng ngạch …), không chỉ dùng để làm điều kiện xét tốt nghiệp. Thông tin về kỳ thi: có thể liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

* Sinh viên các ngoại ngữ khác: Pháp, Nga, Trung, Nhật, Hàn có thể tham dự:

Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp chứng nhận, bậc 4/6 (tương đương B2), kết quả kỳ thi được sử dụng để xét tốt nghiệp. Thông tin về kỳ thi: có thể liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

4Tôi là học viên cao học, tôi có thể tham gia kỳ thi nào để có được chứng nhận năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 (tương ứng B1) làm điều kiện bảo vệ luận văn tốt nghiệp?
* Học viên cao học cần B1 tiếng Anh có thể tham gia một trong hai kỳ thi sau:

(1) Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp chứng nhận, sử dụng format đề thi tiếng Anh bậc 3-5 (tương ứng B1-C1). Thí sinh đạt bậc năng lực nào trong kỳ thi này đề nghị được cấp chứng nhận bậc đó. Kết quả kỳ thi được sử dụng để làm điều kiện bảo vệ luận văn xét tốt nghiệp. Thông tin về kỳ thi có thể liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

(2) Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ, sử dụng format đề thi tiếng Anh bậc 3-5 (tương ứng B1-C1). Thí sinh thi đạt bậc năng lực nào trong kỳ thi này đề nghị được cấp chứng chỉ bậc đó. Chứng chỉ được cấp bởi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, là đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ĐGNLNN được Bộ GD&ĐT công nhận. Chứng chỉ ĐGNLNN có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau (ví dụ: đào tạo, tuyển dụng, thi nâng ngạch …), không chỉ dùng để làm điều kiện xét tốt nghiệp. Thông tin về kỳ thi có thể liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

* Học viên cao học chuyên ngành Lý luận phương pháp dạy học tiếng Anh của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cần B1 các thứ tiếng khác ngoài tiếng Anh, có thể tham gia:

(1) Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra và cấp chứng nhận, sử dụng format đề thi tiếng Pháp, Trung, Nhật, Hàn bậc 3/6 (tương ứng B1). Thí sinh thi đạt bậc năng lực đề nghị được cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ. Kết quả kỳ thi được sử dụng để làm điều kiện bảo vệ luận văn xét tốt nghiệp. Thông tin về kỳ thi có thể liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

5Tôi là nghiên cứu sinh, tôi có thể tham gia kỳ thi nào để có chứng chỉ tiếng Anh bậc 4/6 (tương ứng B2) làm điều kiện bảo vệ luận án?
* Nghiên cứu sinh cần chứng chỉ tiếng Anh bậc 4/6 (tương ứng B2) làm điều kiện bảo vệ luận án có thể tham gia:

Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ, sử dụng format đề thi tiếng Anh bậc 3-5 (tương ứng B1-C1). Thí sinh thi đạt bậc năng lực nào trong kỳ thi này đề nghị được cấp chứng chỉ bậc đó. Chứng chỉ được cấp bởi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, là đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ĐGNLNN được Bộ GD&ĐT công nhận. Chứng chỉ ĐGNLNN có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau (ví dụ: đào tạo, tuyển dụng, thi nâng ngạch …), không chỉ dùng để làm điều kiện xét tốt nghiệp. Thông tin về kỳ thi có thể liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

* Nghiên cứu sinh (tuyển sinh trước khi Thông tư 08 có hiệu lực) của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cần B2 tiếng Pháp, có thể tham gia:

Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận, sử dụng format đề thi tiếng Pháp 4/6 (tương ứng B2) dành cho học viên là nghiên cứu sinh. Thí sinh thi đạt bậc năng lực đề nghị được cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ. Thông tin về kỳ thi: liên hệ Phòng Khảo thí & BĐCLGĐ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

6Tôi cần thi ngoại ngữ bậc 2/6 (tương ứng A2) hoặc bậc 3/6 (tương ứng B1) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng/nâng ngạch, tôi có thể tham gia kỳ thi nào?
* Tuỳ thuộc vào quy định của đơn vị đào tạo, đơn vị tuyển dụng lao động, đơn vị xét hồ sơ nâng ngạch để các cá nhân có căn cứ đăng ký dự thi. Hiện tại, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế có tổ chức 02 kỳ thi như sau:

(1) Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ, sử dụng format đề thi tiếng Anh bậc 2/6 (tương ứng A2), bậc 3-5 (tương ứng B1-C1). Thí sinh thi đạt bậc năng lực nào trong kỳ thi này đề nghị được cấp chứng chỉ bậc đó. Chứng chỉ được cấp bởi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, là đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ĐGNLNN được Bộ GD&ĐT công nhận. Chứng chỉ ĐGNLNN có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau (ví dụ: xét tốt nghiệp, đào tạo, tuyển dụng, thi nâng ngạch …). Thông tin về kỳ thi: liên hệ Phòng Khảo thí & BĐCLGĐ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.
(2) Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận, sử dụng format đề thi tiếng Anh bậc 2/6 (tương ứng A2), bậc 3-5 (tương ứng B1-C1). Thí sinh đạt bậc năng lực nào trong kỳ thi này đề nghị được cấp chứng nhận bậc đó. Thông tin về kỳ thi: liên hệ Phòng Khảo thí & BĐCLGĐ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

III. ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI

1Nhà trường có mở lớp ôn tập trước mỗi đợt thi không?
Nhà trường thường mở lớp ôn tập trước mỗi đợt thi tuỳ vào nhu cầu của thí sinh và số lượng đăng ký ôn tập trên thực tế.

Thí sinh có thể liên hệ với Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (ĐT: 0234.3845102 hoặc qua số 0774.560.060 / 0914.075.394) để hỏi thông tin về các lớp ôn tập.

Chương trình ôn tập bám sát format đề thi và có phần thực hành làm bài trên máy tính (nếu thí sinh đăng ký dự thi ở các kỳ thi trên máy tính).

Thông báo về các lớp ôn tập được đăng tải tại Fanpage Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064873264625

2Trước khi thi, tôi có thể tham khảo format đề thi và đề thi mẫu ở đâu?

Thí sinh có thể tìm hiểu format đề thi và tham khảo đề thi mẫu tại đường link: http://flpac.huflis.edu.vn/cc/?page_id=2479

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI

1Tôi muốn biết về thủ tục đăng ký dự thi, lệ phí tham dự kỳ thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ?
Trước mỗi kỳ thi, Nhà trường đều có thông báo về việc tổ chức thi và các hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký dự thi cũng như kinh phí dự thi. Thí sinh có thể tìm hiểu thông tin ở các nguồn sau:

 • Website của Trường: https://huflis.edu.vn tại mục Thông báo.
 • Website Cổng thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường: http://flpac.huflis.edu.vn/cc/ tại mục Tin tức-Thông báo
 • Hoặc tại trang Facebook chính thức: Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Đối với các giấy tờ cần thiết để có thể đăng ký dự thi, thí sinh cần chuẩn bị:

 • 01 Phiếu đăng ký dự thi (Thí sinh tải và in phiếu đăng ký dự thi hợp lệ được xuất ra từ hệ thống sau khi thí sinh thực hiện đăng ký online thành công). Lưu ý: Thí sinh phải thực hiện đăng ký trực tuyến trước khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Phiếu đăng ký dự thi hợp lệ phải được xuất ra từ hệ thống đăng ký dự thi online và được dán ảnh theo đúng hướng dẫn.
 • 03 ảnh cỡ 4×6 và 01 ảnh cỡ 3×4, trong đó có 03 ảnh 4×6 dùng để dán vào Phiếu đăng ký dự thi (file đính kèm), 01 ảnh 3×4 dùng để dán vào Danh sách thí sinh dự thi tại phòng thi (Lưu ý: ảnh chụp không quá 03 tháng trước ngày đăng ký dự thi, ghi đầy đủ họ tên, ngày/tháng/năm sinh của thí sinh phía sau ảnh).
 • 01 bản sao có công chứng của một trong những loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực sau: giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu.

Kinh phí thi: 1.500.000đ/thí sinh.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết, thí sinh cần theo dõi thông báo tổ chức thi theo các nguồn trên để đảm bảo việc nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí thi đúng với thời hạn quy định của Trường.

2Làm thế nào để đăng ký dự thi online?
Thí sinh vui lòng xem văn bản hướng dẫn đăng ký dự thi online tại đường dẫn sau: http://flpac.huflis.edu.vn/cc/?attachment_id=2712

3Tôi có thể nộp hồ sơ dự thi như thế nào?
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thi online, thí sinh chuẩn bị hồ sơ dự thi bản giấy bao gồm:

 • 01 Phiếu đăng ký dự thi (Thí sinh tải và in phiếu đăng ký dự thi hợp lệ được xuất ra từ hệ thống sau khi thí sinh thực hiện đăng ký online thành công). Lưu ý: Thí sinh phải thực hiện đăng ký trực tuyến trước khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Phiếu đăng ký dự thi hợp lệ phải được xuất ra từ hệ thống đăng ký dự thi online và được dán ảnh theo đúng hướng dẫn.
 • 03 ảnh cỡ 4×6 và 01 ảnh cỡ 3×4, trong đó có 03 ảnh 4×6 dùng để dán vào Phiếu đăng ký dự thi (file đính kèm), 01 ảnh 3×4 dùng để dán vào Danh sách thí sinh dự thi tại phòng thi (Lưu ý: ảnh chụp không quá 03 tháng trước ngày đăng ký dự thi, ghi đầy đủ họ tên, ngày/tháng/năm sinh của thí sinh phía sau ảnh).
 • 01 bản sao có công chứng của một trong những loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực sau: giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại: Phòng Ghi Danh (tầng 1, Giảng đường C), Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế, địa chỉ 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP. Huế (SĐT: 02343.938.589) hoặc chuyển phát hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ:  Phòng KT&ĐBCLGD, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế. Lưu ý: Trường hợp chuyển phát hồ sơ qua đường bưu điện và nộp kinh phí thi bằng hình thức chuyển khoản, hồ sơ đăng ký dự thi bản giấy cần có 01 Bản photo giấy nộp tiền qua ngân hàng hoặc minh chứng khác chứng minh thí sinh đã nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản cho nhà trường.

Thông tin chuyển khoản cụ thể như sau:

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ

+ STK: 122000014732, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

+ Nội dung ghi: <họ và tên> – <số CMND / CCCD> – <Số điện thoại> – <Email> – <Chứng chỉ> – <Tiếng Anh Bậc….> – <ngày thi> (ký tự “@” có thể được thay thế bằng ký tự “.” trong trường hợp ký tự “@” không hợp lệ).

VD: Nguyễn Văn A – 123210021 – 0903855927 – abc@gmail.com – Chứng chỉ – Tiếng Anh Bậc 3 – 05.12.2020

4Tôi đã đăng ký online, vậy tôi có phải nộp hồ sơ bản giấy không?
Sau khi đã hoàn thành đăng ký dự thi online, thí sinh cần nộp hồ sơ bản giấy và kinh phí thi theo đúng thời gian quy định mới được xét đủ điều kiện dự thi. Thí sinh cần theo dõi thời gian thu hồ sơ bản giấy và kinh phí thi được Nhà trường đăng tải cụ thể ở thông báo tổ chức thi, theo các nguồn sau đây:

 • Website của Trường: https://huflis.edu.vn tại mục Thông báo.
 • Website Cổng thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường: http://flpac.huflis.edu.vn/cc/ tại mục Tin tức-Thông báo
 • Hoặc tại trang Facebook chính thức: Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

V. TRA CỨU THÔNG TIN DỰ THI VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN DỰ THI

1Mã tra cứu là gì? Làm sao để có Mã tra cứu?
Mã tra cứu là một dãy gồm 6 kí tự (bao gồm chữ cái in hoa và số). Mã này được dùng để tra cứu thông tin thí sinh dự thi như Số báo danh, Phòng thi, các thông tin cá nhân khác…(đối với thí sinh đã hoàn thành việc nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí thi và được Hội đồng thi xét đủ điều kiện dự thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ).

Mã này cũng được dùng để tra cứu điểm thi, điểm phúc khảo sau khi Nhà trường công bố kết quả thi.

Mã tra cứu sẽ được cấp khi thí sinh hoàn thành các bước đăng ký dự thi online trên Website: http://flpac.huflis.edu.vn/cc/ (Cổng thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường). Thí sinh cần lưu lại mã này vì mã tra cứu chỉ xuất hiện một lần duy nhất trên màn hình sau khi đăng ký online thành công (mỗi thí sinh chỉ được cấp một mã tra cứu duy nhất).

2Tôi bị mất Mã tra cứu, làm sao để lấy lại?

Nếu bị thất lạc/ không nhớ được Mã tra cứu, thí sinh có thể truy cập vào Website Cổng thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường: http://flpac.huflis.edu.vn/cc chọn mục Tra cứu, kích chọn Quên mã tra cứu, chọn Đợt thi đã đăng ký, nhập địa chỉ gmail đã đăng ký và kích chọn Lấy mã. Sau khi hoàn tất các bước, mã tra cứu sẽ được gửi về cho thí sinh qua địa chỉ gmail của thí sinh đã đăng ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng KT&BĐCLGD để được giải quyết.

3Tôi không rõ cách thức tra cứu thông tin thí sinh dự thi như thế nào?
Để có thể tra cứu thông tin thí sinh dự thi, thí sinh cần có Mã tra cứu đã được cấp khi hoàn thành việc đăng ký online. Thí sinh chỉ có thể sử dụng mã này nếu đã hoàn thành việc nộp hồ sơ đăng ký dự thi bản giấy và kinh phí thi.

Khoảng 5 ngày trước khi thi, Nhà trường sẽ có thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và hướng dẫn cách thức tra cứu thông tin dự thi, thí sinh có thể theo dõi tại Website Cổng thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường: http://flpac.huflis.edu.vn/cc/ tại mục Tin tức-Thông báo.

4Thông tin dự thi của tôi có sai sót, tôi phải điều chỉnh ở đâu?
Trường hợp 1: Thí sinh phát hiện sai sót trong thông tin đăng ký dự thi (trước khi danh sách Thí sinh đủ điều kiện dự thi được công bố). Để điều chỉnh thông tin, thí sinh truy cập vào đợt thi đã đăng ký trước đó, kéo xuống phần nhập thông tin đăng ký dự thi, tiến hành nhập lại Số Chứng minh nhân dân / Số thẻ Căn cước công dân đã đăng ký vào ô tương ứng để hệ thống kiếm tra, sau đó tiếp tục nhập Mã tra cứu mà hệ thống đã cấp vào ô Mã tra cứu, nhấn vào nút KIỂM TRA, chờ hệ thống tải lại các thông tin mà bạn đã đăng ký trước đó. Sau khi hệ thống đã tải xong các thông tin đăng ký của thí sinh, thí sinh thực hiện điều chỉnh các thông tin sai sót và nhấn vào nút CẬP NHẬT để hoàn tất điều chỉnh thông tin.

Trường hợp 2: Thí sinh phát hiện thông tin cá nhân có sai sót trong Danh sách thí sinh dự thi đã được công bố. Thí sinh diều chỉnh tại Phòng thi, trong buổi thi chính thức.

VI. QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN VỀ KỲ THI

1Tôi có thể tìm hiểu về các văn bản, quy định, hướng dẫn về kỳ thi ĐGNLNN ở đâu?
VĂN BẢN QUY PHẠM – HƯỚNG DẪN

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
 • ĐỀ THI MINH HỌA TIẾNG ANH BẬC 3 ĐẾN 5 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH BẬC 2 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM (DÀNH CHO NGƯỜI LỚN)
 • ĐỀ THI MINH HỌA TIẾNG ANH BẬC 2/6 (DÀNH CHO NGƯỜI LỚN) THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

QUY ĐỊNH – HƯỚNG DẪN THÍ SINH DỰ THI

 • NỘI QUY PHÒNG THI (ÁP DỤNG CHO CẢ HÌNH THỨC THI TRÊN MÁY TÍNH VÀ THI TRÊN GIẤY)
 • HƯỚNG DẪN THÍ SINH VỀ QUY TRÌNH LÀM BÀI THI TRÊN GIẤY
 • HƯỚNG DẪN THÍ SINH VỀ QUY TRÌNH LÀM BÀI THI TRÊN MÁY TÍNH (THEO TRÌNH TỰ CÁC MỐC THỜI GIAN CỤ THỂ) – ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẬC 3-5
 • HƯỚNG DẪN THÍ SINH CÁC THAO TÁC LÀM BÀI THI TRÊN MÁY TÍNH – ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẬC 3-5
 • HƯỚNG DẪN THÍ SINH VỀ QUY TRÌNH LÀM BÀI THI TRÊN MÁY TÍNH (THEO TRÌNH TỰ CÁC MỐC THỜI GIAN CỤ THỂ) – ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẬC 2/6
 • HƯỚNG DẪN THÍ SINH CÁC THAO TÁC LÀM BÀI THI TRÊN MÁY TÍNH – ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẬC 2/6

Tất cả các văn bản này đều được đăng tải công khai theo đường link:

2Vì sao tôi cần tham gia buổi tập huấn trước kỳ thi?
Thí sinh cần tham gia buổi tập huấn để được phổ biến thông tin về kỳ thi, quy chế thi, định dạng đề thi, các thao tác làm bài thi trên máy tính (nếu thi trên máy tính) nhằm chuẩn bị cho thí sinh tham gia kỳ thi được tốt.

3Vào ngày thi, tôi phải mang theo những giấy tờ gì?
Thí sinh dự thi cần xuất trình Thẻ dự thi + Giấy CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn giá trị sử dụng để kiểm tra đối chiếu khi vào phòng thi.
4Những vật dụng nào không được mang theo vào phòng thi ĐG NLNN và cấp chứng chỉ?
Thí sinh cần lưu ý không mang theo tư trang cá nhân (đồng hồ, điện thoại di động, ví tiền, v.v.) vào khu vực thi. Trong trường hợp bất khả kháng phải mang theo tư trang đến khu vực thi, thí sinh cần có mặt tại điểm thi lúc 6h30 (đối với thi buổi sáng) và 12h30 (đối với thi buổi chiều) để thực hiện thủ tục gửi tư trang, hành lý. Lưu ý: Thí sinh khi đến gửi tư trang, hành lý cần thực hiện nghiêm túc theo quy định của Hội đồng thi.

Các vật dụng được phép mang vào phòng thi: Bút bi và Nước uống (đựng trong các chai nước trong, nếu là nước đóng chai cần được lột bỏ nhãn).

VII. THÔNG BÁO VÀ TRA CỨU KẾT QUẢ THI

1Thời gian thông báo kết quả sau mỗi đợt thi?
Trường sẽ thông báo kết quả thi trong khoảng 2 tuần sau khi kết thúc ngày thi cuối cùng của mỗi đợt thi.
2Cách thức tra cứu kết quả thi?
Để có thể tra cứu kết quả thi thi, thí sinh cần sử dụng Mã tra cứu đã được cấp khi hoàn thành việc đăng ký online.

Nhà trường sẽ có thông báo về kết quả thi và hướng dẫn cụ thể cách thức tra cứu kết quả thi, thí sinh có thể theo dõi tại các nguồn sau đây:

 • Website của Trường: https://huflis.edu.vn tại mục Thông báo.
 • Website Cổng thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường: http://flpac.huflis.edu.vn/cc/ tại mục Tin tức-Thông báo
 • Hoặc tại trang Facebook chính thức: Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

VIII. PHÚC KHẢO BÀI THI

1Tôi muốn biết quy định và thủ tục xin phúc khảo bài thi ĐGNLNN (cấp chứng chỉ)?
Thí sinh có nhu cầu phúc khảo phải gửi đơn đề nghị phúc khảo bài thi tới Hội đồng thi ĐGNLNN trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả thi.

Trong thông báo kết quả thi, Trường sẽ thông báo cụ thể thời gian nhận đơn phúc khảo và các hồ sơ cần thiết thí sinh cần chuẩn bị để được phúc khảo. Thí sinh có thể theo dõi tại các nguồn sau đây:

 • Website của Trường: https://huflis.edu.vn tại mục Thông báo.
 • Website Cổng thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường: http://flpac.huflis.edu.vn/cc/ tại mục Tin tức-Thông báo
 • Hoặc tại trang Facebook chính thức: Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Hồ sơ phúc khảo gồm có: Đơn xin phúc khảo (được đăng tải kèm thông báo kết quả thi) và hoàn thành việc nộp lệ phí phúc khảo: 150.000đ/ bài thi kỹ năng.

IX. CẤP CHỨNG CHỈ

1Sau khi có kết quả thi, trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, tôi có thể xin giấy xác nhận kết quả thi không?
Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, thí sinh có thể liên hệ trực tiếp với Bộ phận cấp chứng chỉ để xin giấy xác nhận kết quả thi. Thông tin liên hệ: Phòng A103 – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ( ĐC: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP.Huế); Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thị Thanh Tâm – Số ĐT: 0819.708.127.

2Thông tin trên chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của tôi không chính xác, cách giải quyết như thế nào?
Trong trường hợp thông tin trên chứng chỉ không đúng, thí sinh thực hiện các bước như sau:

 • Làm đơn xin điều chỉnh thông tin cá nhân dự thi.
 • Nộp đơn này tại Phòng KT&ĐBCLGD để xác nhận thông tin đăng ký dự thi ban đầu. Thí sinh nộp kèm bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân.
 • Sau khi có xác nhận của Phòng KT&ĐBCLGD, nộp đơn này tại Phòng Đào tạo, đính kèm Chứng chỉ có thông tin bị sai.

3Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ có hiệu lực trong bao lâu?
Thời hạn của chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tuỳ thuộc vào quy định của đơn vị đào tạo, đơn vị sử dụng lao động, đơn vị xét chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, v.v….