Chúng tôi làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, buổi sáng từ 8:00 đến 11:00, buổi chiều từ 14:00 đến 17:00

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

  Bộ phận chuyên trách Đánh giá năng lực Ngoại ngữ

  Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, TP Huế

  Email: dgnlnn.dhnn.hue@gmail.com

  Điện thoại: 0234.3817300 / 0234.3686822

  Trung tâm Ngoại ngữ

  Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, TP Huế

  Điện thoại: 02343.845.102