Tin tức, thông báo

10:08 28/12/2023

Thông báo về kế hoạch thi ĐGNLNN và cấp Chứng nhận theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong năm 2024 tại Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận trong năm 2024, cụ thể như […]
09:28 03/07/2024

Thông báo cấp phát chứng nhận kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ – Đợt thi 12/5/2024

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhận kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ – Đợt […]
09:43 25/06/2024

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận – Đợt thi ngày 08-09/06/2024

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận – Đợt thi […]
15:17 24/06/2024

Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 20-21/7/2024

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tổ chức Kỳ thi đánh giá […]
08:57 20/06/2024

Thông báo kết quả Phúc khảo bài thi – Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận – đợt thi ngày 11-12/05/2024

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả Phúc khảo bài thi – Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & […]