Tin tức, thông báo

16:00 26/12/2022

Thông báo về kế hoạch thi ĐGNLNN và cấp Chứng nhận theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong năm 2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận trong năm 2023, cụ thể như […]
17:26 27/11/2023

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận – Đợt thi ngày 04-05/11/2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận – Đợt thi […]
16:10 17/11/2023

Thông báo kết quả Phúc khảo bài thi – Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận – đợt thi ngày 14-15/10/2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả Phúc khảo bài thi – Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & […]
15:06 14/11/2023

Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 09-10/12/2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo: Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy […]
09:22 09/11/2023

Thông báo cấp phát chứng nhận kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ – Đợt thi 15/10/2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhận kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ – Đợt […]