I. LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

1Tôi có thể xem thông tin về lịch tổ chức thi Đánh giá NLNN và cấp chứng nhận ở đâu?

Bạn có thể xem thông tin về lịch tổ chức thi ĐGNLNN và Cấp chứng nhận do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức theo các nguồn sau đây:

 • Website Cổng thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ cấp chứng nhận của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế: https://flpac.huflis.edu.vn/cn/ tại mục Tin tức-Thông báo.
 • Website của Trường: https://huflis.edu.vn tại mục Thông báo.
 • Hoặc tại trang Facebook chính thức: Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Trong năm 2020, Trường tiếp tục tổ chức các kỳ thi ĐGNLNN và Cấp chứng nhận sau dành cho tất cả các đối tượng có nhu cầu, cụ thể xem tại đường dẫn sau: https://flpac.huflis.edu.vn/cn/?p=3319
Lịch thi ĐGNLNN và cấp chứng nhận trong năm 2021 sẽ được công bố vào cuối năm 2020.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1Những đối tượng nào được phép tham dự kỳ thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ và Cấp chứng nhận?

Các cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc có nhu cầu được cấp chứng nhận ngoại ngữ:

–  Có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi, lệ phí cấp chứng nhận (nếu thi đạt) theo quy định;

–  Không trong thời gian bị cấm thi theo quy định.

Theo quy chế xử lý thí sinh vi phạm, thí sinh bị cấm tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận do trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức trong 02 năm tiếp theo và truy cứu trách nhiệm hình sự (nếu cần thiết) đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

+ Để người khác thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức;

+ Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi, hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác.

2Tôi là sinh viên của trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế. Tôi có thể tham gia kỳ thi nào để có được chứng nhận năng lực ngoại ngữ bậc 4 (tương ứng B2) hoặc bậc 5 (tương ứng C1) làm điều kiện tốt nghiệp?
* Sinh viên Khoa Tiếng Anh, Khoa Quốc tế học và Khoa Việt Nam học của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế có thể tham gia một trong hai kỳ thi sau:

(1) Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận, sử dụng format đề thi tiếng Anh bậc 3-5 (tương ứng B1-C1). Thí sinh đạt bậc năng lực nào trong kỳ thi này đề nghị được cấp chứng nhận bậc đó. Kết quả kỳ thi có thể được sử dụng để làm điều kiện xét tốt nghiệp. Thông tin về kỳ thi: liên hệ Phòng Khảo thí & BĐCLGĐ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 02343686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.
(2) Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ, sử dụng format đề thi tiếng Anh bậc 3-5 (tương ứng B1-C1). Thí sinh thi đạt bậc năng lực nào trong kỳ thi này đề nghị được cấp chứng chỉ bậc đó. Chứng chỉ được cấp bởi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, là đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ĐGNLNN được Bộ GD&ĐT công nhận. Chứng chỉ ĐGNLNN có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau (ví dụ: xét tốt nghiệp, đào tạo, tuyển dụng, thi nâng ngạch. Thông tin về kỳ thi: liên hệ Phòng Khảo thí & BĐCLGĐ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

* Sinh viên các ngoại ngữ khác: Pháp, Nga, Trung, Nhật, Hàn có thể tham dự:

Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận, bậc 4/6 dành cho sinh viên chuyên ngữ (tương đương B2), kết quả kỳ thi được sử dụng để xét tốt nghiệp. Thông tin về kỳ thi: liên hệ Phòng Khảo thí & BĐCLGĐ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

4Tôi là học viên cao học, tôi có thể tham gia kỳ thi nào để có được chứng nhận năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 (tương ứng B1) làm điều kiện bảo vệ luận văn tốt nghiệp?
* Học viên cao học chuyên ngành Lý luận phương pháp dạy học tiếng Anh, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh cần B1 các thứ tiếng khác ngoài tiếng Anh, có thể tham gia:

Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận, sử dụng format đề thi tiếng Pháp, Trung, Nhật, Hàn bậc 3/6 (tương ứng B1). Thí sinh thi đạt bậc năng lực đề nghị được cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ. Kết quả kỳ thi có thể được sử dụng để làm điều kiện bảo vệ luận văn xét tốt nghiệp. Thông tin về kỳ thi: liên hệ Phòng Khảo thí & BĐCLGĐ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

* Học viên cao học các ngành khác nếu có nhu cầu thi ĐGNL tiếng Anh 3/6 có thể nộp hồ sơ và dự thi như thí sinh tự do tại một trong hai kỳ thi như sau:

(1) Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận, sử dụng format đề thi tiếng Anh bậc 3-5 (tương ứng B1-C1). Thí sinh đạt bậc năng lực nào trong kỳ thi này đề nghị được cấp chứng nhận bậc đó. Kết quả kỳ thi có thể được sử dụng để làm điều kiện bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Thông tin về kỳ thi: liên hệ Phòng Khảo thí & BĐCLGĐ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.
(2) Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ, sử dụng format đề thi tiếng Anh bậc 3-5 (tương ứng B1-C1). Thí sinh thi đạt bậc năng lực nào trong kỳ thi này đề nghị được cấp chứng chỉ bậc đó. Chứng chỉ được cấp bởi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, là đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ĐGNLNN được Bộ GD&ĐT công nhận. Chứng chỉ ĐGNLNN có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau (ví dụ: xét tốt nghiệp, đào tạo, tuyển dụng, thi nâng ngạch …). Thông tin về kỳ thi: liên hệ Phòng Khảo thí & BĐCLGĐ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

5Tôi là nghiên cứu sinh, tôi có thể tham gia kỳ thi nào để có chứng chỉ tiếng Anh bậc 4/6 (tương ứng B2) làm điều kiện bảo vệ luận án?
* Nghiên cứu sinh cần chứng chỉ tiếng Anh bậc 4/6 (tương ứng B2) làm điều kiện bảo vệ luận án có thể tham gia:

Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ, sử dụng format đề thi tiếng Anh bậc 3-5 (tương ứng B1-C1). Thí sinh thi đạt bậc năng lực nào trong kỳ thi này đề nghị được cấp chứng chỉ bậc đó. Chứng chỉ được cấp bởi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, là đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ĐGNLNN được Bộ GD&ĐT công nhận. Chứng chỉ ĐGNLNN có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau (ví dụ: xét tốt nghiệp, đào tạo, tuyển dụng, thi nâng ngạch). Thông tin về kỳ thi: liên hệ Phòng Khảo thí & BĐCLGĐ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

* Nghiên cứu sinh (tuyển sinh trước khi Thông tư 08 có hiệu lực) của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cần B2 tiếng Pháp, có thể tham gia:

Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận, sử dụng format đề thi tiếng Pháp 4/6 (tương ứng B2) dành cho học viên là nghiên cứu sinh. Thí sinh thi đạt bậc năng lực đề nghị được cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ. Thông tin về kỳ thi: liên hệ Phòng Khảo thí & BĐCLGĐ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

6Tôi cần thi ngoại ngữ bậc 2/6 (tương ứng A2) hoặc bậc 3/6 (tương ứng B1) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng/nâng ngạch, tôi có thể tham gia kỳ thi nào?
* Tuỳ thuộc vào quy định của đơn vị đào tạo, đơn vị tuyển dụng lao động, đơn vị xét hồ sơ nâng ngạch để các cá nhân có căn cứ đăng ký dự thi. Hiện tại, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế có tổ chức 02 kỳ thi như sau:

(1) Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ, sử dụng format đề thi tiếng Anh bậc 2/6 (tương ứng A2), bậc 3-5 (tương ứng B1-C1). Thí sinh thi đạt bậc năng lực nào trong kỳ thi này đề nghị được cấp chứng chỉ bậc đó. Chứng chỉ được cấp bởi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, là đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ĐGNLNN được Bộ GD&ĐT công nhận. Chứng chỉ ĐGNLNN có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau (ví dụ: xét tốt nghiệp, đào tạo, tuyển dụng, thi nâng ngạch …). Thông tin về kỳ thi: liên hệ Phòng Khảo thí & BĐCLGĐ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.
(2) Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận, sử dụng format đề thi tiếng Anh bậc 2/6 (tương ứng A2), bậc 3-5 (tương ứng B1-C1). Thí sinh đạt bậc năng lực nào trong kỳ thi này đề nghị được cấp chứng nhận bậc đó. Thông tin về kỳ thi: liên hệ Phòng Khảo thí & BĐCLGĐ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế (SĐT: 0234 3686822; 0234 3817300). Đăng ký dự thi tại Phòng Ghi danh, tầng 1, nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

7Chứng chỉ và chứng nhận ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2/6 (A2), 3 – 5 (B1 – C1) khác nhau như thế nào?

– Về định dạng đề thi: Kỳ thi Đánh giá NLNN và cấp chứng nhận/chứng chỉ đều sử dụng định dạng đề do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:

+ Quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.
+ Quyết định số 1481/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn).

– Về hình thức thi:

+ Hiện tại, kỳ thi Đánh giá NLNN và cấp chứng chỉ được tổ chức theo hình thức thi trên máy tính.
+ Thí sinh thi Đánh giá NLNN và cấp chứng nhận sẽ làm bài trên giấy thi.
– Thông tin đơn vị cấp phát và mẫu chứng chỉ/chứng nhận:
+ Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2/6 (A2), 3 – 5 (B1 – C1) được cấp bởi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế theo phôi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
+ Chứng nhận ngoại ngữ bậc 2/6 (A2), 3 – 5 (B1 – C1) được cấp bởi Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, mẫu chứng nhận do Trường Đại học Ngoai ngữ, Đại học Huế ban hành.

– Mục đích sử dụng:

+ Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau tại Việt Nam (ví dụ: xét tốt nghiệp, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, hồ sơ nâng ngạch …)
+ Chứng nhận năng lực ngoại ngữ được sử dụng tuỳ thuộc vào quy định của đơn vị đào tạo, đơn vị tuyển dụng lao động, đơn vị xét chứng nhận năng lực ngoại ngữ.

III. ÔN TẬP TRƯỚC KHI THI

1Nhà trường có mở lớp ôn tập trước mỗi đợt thi không?
Nhà trường mở lớp ôn tập trước mỗi đợt thi tuỳ vào nhu cầu của thí sinh và số lượng đăng ký ôn tập trên thực tế.
Thí sinh có nhu cầu ôn thi thể liên hệ với Trung tâm Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Điện thoại liên hệ: 02343.845102 hoặc qua số 0774.560.060 / 0914.075.394).
Chương trình ôn tập bám sát format đề thi.

Thông báo về các lớp ôn tập được đăng tải tại Fanpage Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064873264625

2Trước khi thi, tôi có thể tham khảo format đề thi và đề thi mẫu ở đâu?

Thí sinh có thể tìm hiểu format đề thi và tham khảo đề thi mẫu tại đường link: https://flpac.huflis.edu.vn/cn/?page_id=2479

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI

1Tôi muốn biết về thủ tục đăng ký dự thi, cách thức đăng ký dự thi, lệ phí tham dự kỳ thi Đánh giá Năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận?
Trước mỗi kỳ thi, Nhà trường đều có thông báo về việc tổ chức thi và các hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký dự thi cũng như kinh phí dự thi. Thí sinh có thể tìm hiểu thông tin ở các nguồn sau:

 • Website của Trường: https://huflis.edu.vn tại mục Thông báo.
 • Website Cổng thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường: http://flpac.huflis.edu.vn/cn/ tại mục Tin tức-Thông báo
 • Hoặc tại trang Facebook chính thức: Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Hồ sơ đăng ký gồm:

 • 01 Phiếu đăng ký dự thi (Thí sinh tải và in phiếu đăng ký dự thi hợp lệ được xuất ra từ hệ thống sau khi thí sinh thực hiện đăng ký online thành công). Lưu ý: Thí sinh phải thực hiện đăng ký trực tuyến trước khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Phiếu đăng ký dự thi hợp lệ phải được xuất ra từ hệ thống đăng ký dự thi online và được dán ảnh theo đúng hướng dẫn.
 • 02 ảnh cỡ 4×6 cm và 02 ảnh 3×4 cm, dán trực tiếp trên phiếu đăng ký dự thi (Lưu ý: ảnh chụp không quá 03 tháng trước ngày đăng ký dự thi, ghi đầy đủ họ tên, ngày/tháng/năm sinh của thí sinh phía sau ảnh);
 • 01 bản sao có công chứng của một trong những loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực sau: giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu.
 • Bản photo giấy nộp tiền qua ngân hàng (áp dụng với thí sinh nộp kinh phí thi qua ngân hàng và gửi hồ sơ qua bưu điện)
 • Bản sao thẻ sinh viên nếu là sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Lưu ý: sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế khi đến nộp hồ sơ cần mang thẻ sinh viên gốc để đối chiếu).

Cách thức đăng ký dự thi và nộp hồ sơ:

CÁCH 1: Đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ, kinh phí thi trực tiếp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Bước 1: Thực hiện đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ: https://flpac.huflis.edu.vn/cn/.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi (bản giấy) và nộp kèm kinh phí dự thi trực tiếp tại Phòng Ghi Danh (tầng 1, Giảng đường C), Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế, địa chỉ 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP. Huế, SĐT 02343.938.589 để hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi.

CÁCH 2: Đăng ký trực tuyến, nộp kinh phí thi qua ngân hàng và nộp hồ sơ thi qua bưu điện.

Bước 1: Thực hiện đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ: https://flpac.huflis.edu.vn/cn/.

Bước 2: Nộp kinh phí thi qua ngân hàng

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ

+ STK: 122000014732, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

+ Nội dung ghi: <họ và tên> – <số CMND / CCCD> – <Số điện thoại> – <Email> – <Chứng nhận> – <Tiếng Anh Bậc….> – <ngày thi> (ký tự “@” có thể được thay thế bằng ký tự “.” trong trường hợp ký tự “@” không hợp lệ).

VD: Nguyễn Văn A – 123210021 – 0903855927 – abc@gmail.com – Chứng nhận – Tiếng Anh Bậc 3 – 20/12/2020.

Bước 3: Nộp hồ sơ qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh

Hồ sơ gửi qua đường bưu điện đến: Phòng KT&BĐCLGD, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế.

Kinh phí thi được đăng tải cụ thể tại thông báo thi.

2Làm thế nào để đăng ký dự thi online?
Thí sinh vui lòng xem văn bản hướng dẫn đăng ký dự thi online tại đường dẫn sau: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN – CẤP CHỨNG NHẬN

3Tôi đã đăng ký online, vậy tôi có phải nộp hồ sơ bản giấy không?
Sau khi đã hoàn thành đăng ký dự thi online, thí sinh cần nộp hồ sơ bản giấy và kinh phí thi theo đúng thời gian quy định mới được xét đủ điều kiện dự thi. Thí sinh cần theo dõi thời gian thu hồ sơ bản giấy và kinh phí thi được Nhà trường đăng tải cụ thể ở thông báo tổ chức thi, theo các nguồn sau đây:

 • Website của Trường: https://huflis.edu.vn tại mục Thông báo.
 • Website Cổng thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường: http://flpac.huflis.edu.vn/cn/ tại mục Tin tức-Thông báo
 • Hoặc tại trang Facebook chính thức: Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

V. TRA CỨU THÔNG TIN DỰ THI VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN DỰ THI

1Mã tra cứu là gì? Làm sao để có Mã tra cứu?
Mã tra cứu là một dãy gồm 6 kí tự (bao gồm chữ cái in hoa và số). Mã này được dùng để tra cứu thông tin thí sinh dự thi như Số báo danh, Phòng thi, các thông tin cá nhân khác.

Mã này cũng được dùng để tra cứu điểm thi sau khi Nhà trường công bố kết quả thi.

Mã tra cứu sẽ được cấp khi thí sinh hoàn thành các bước đăng ký dự thi online trên Website: http://flpac.huflis.edu.vn/cn/ (Cổng thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường). Thí sinh cần lưu lại mã này.

2Tôi bị mất Mã tra cứu, làm sao để lấy lại?
Nếu bị thất lạc/không nhớ được Mã tra cứu, thí sinh có thể truy cập vào Website Cổng thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường: https://flpac.huflis.edu.vn/cn/ chọn mục Tra cứu, kích chọn Quên mã tra cứu, chọn Đợt thi đã đăng ký, nhập địa chỉ email đã đăng ký và kích chọn Lấy mã. Sau khi hoàn tất các bước, mã tra cứu sẽ được gửi về cho thí sinh qua địa chỉ email của thí sinh đã đăng ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng KT&BĐCLGD để được giải quyết, SĐT thoại liên hệ : 02343.817300/ 02343.686822.

3Tôi không rõ cách thức tra cứu thông tin thí sinh dự thi như thế nào?
Để có thể tra cứu thông tin thí sinh dự thi, thí sinh cần có Mã tra cứu đã được cấp khi hoàn thành việc đăng ký online.

Nhà trường sẽ có thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và hướng dẫn cách thức tra cứu thông tin dự thi, thí sinh có thể theo dõi tại Website Cổng thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ của https://flpac.huflis.edu.vn/cn/ tại mục Tin tức-Thông báo.

4Thông tin dự thi của tôi có sai sót, tôi phải điều chỉnh ở đâu?
Trường hợp 1: Thí sinh phát hiện sai sót trong thông tin đăng ký dự thi (trước khi danh sách Thí sinh đủ điều kiện dự thi được công bố). Để điều chỉnh thông tin, thí sinh truy cập vào đợt thi đã đăng ký trước đó, kéo xuống phần nhập thông tin đăng ký dự thi, tiến hành nhập lại Số Chứng minh nhân dân / Số thẻ Căn cước công dân đã đăng ký vào ô tương ứng để hệ thống kiếm tra, sau đó tiếp tục nhập Mã tra cứu mà hệ thống đã cấp vào ô Mã tra cứu, nhấn vào nút KIỂM TRA, chờ hệ thống tải lại các thông tin mà bạn đã đăng ký trước đó. Sau khi hệ thống đã tải xong các thông tin đăng ký của thí sinh, thí sinh thực hiện điều chỉnh các thông tin sai sót và nhấn vào nút CẬP NHẬT để hoàn tất điều chỉnh thông tin.
Trường hợp 2: Thí sinh phát hiện thông tin cá nhân có sai sót trong Danh sách thí sinh dự thi đã được công bố. Thí sinh diều chỉnh tại Phòng thi, trong buổi thi chính thức.

VI. QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN VỀ KỲ THI

1Tôi có thể tìm hiểu về các văn bản, quy định, hướng dẫn về kỳ thi ĐGNLNN ở đâu?
VĂN BẢN QUY PHẠM – HƯỚNG DẪN

 • Quyết định ban hành định dạng đề thi Đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 -5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 • Đề thi minh họa tiếng Anh bậc 3 – 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 • Quyết định ban hành định dạng đề thi Đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Dành cho người lớn).
 • Đề thi minh họa tiếng Anh bậc 2 (Dành cho người lớn) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 • Quy định tạm thời về định dạng đề thi, bản quy đổi điểm và công nhận kết quả các kỳ thi khảo sát, đánh giá năng lực ngoại ngữ cấp độ 3 và 4 theo Khung năng lực ngôn ngữ 6 bậc của Việt Nam dành cho đối tượng học viên cao học và nghiên cứu sinh.
 • Hướng dẫn về định dạng đề thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ – Tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn bậc 4/6.
 • Hướng dẫn về định dạng đề thi năng lực ngoại ngữ – tiếng Pháp bậc 2/6.
 • Hướng dẫn về định dạng đề thi năng lực ngoại ngữ – tiếng Trung bậc 2/6.

QUY ĐỊNH – HƯỚNG DẪN THÍ SINH DỰ THI

 • NỘI QUY PHÒNG THI (ÁP DỤNG CHO CẢ HÌNH THỨC THI TRÊN MÁY TÍNH VÀ THI TRÊN GIẤY)

Tất cả các văn bản này đều được đăng tải công khai theo đường link:

2Vì sao tôi cần tham gia buổi tập huấn trước kỳ thi?
Thí sinh cần tham gia buổi tập huấn để được phổ biến thông tin về kỳ thi, quy chế thi, định dạng đề thi, và cách thức làm bài thi hiệu quả.

3Vào ngày thi, tôi phải mang theo những giấy tờ gì?
Thí sinh dự thi cần xuất trình Thẻ dự thi + Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn giá trị sử dụng để kiểm tra đối chiếu khi vào phòng thi.
Ngoài Thẻ dự thi và Giấy tờ tùy thân, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, tẩy

4Những vật dụng nào không được mang theo vào phòng thi Đánh giá NLNN và cấp chứng nhận?
Thí sinh cần lưu ý không mang theo tư trang cá nhân (đồng hồ, điện thoại di động, ví tiền, v.v.) vào khu vực thi. Trong trường hợp bất khả kháng phải mang theo tư trang đến khu vực thi, thí sinh cần có mặt tại điểm thi lúc 6h30 (đối với thi buổi sáng) và 12h30 (đối với thi buổi chiều) để thực hiện thủ tục gửi tư trang, hành lý. Lưu ý: Thí sinh khi đến gửi tư trang, hành lý cần thực hiện nghiêm túc theo quy định của Hội đồng thi.

VII. THÔNG BÁO VÀ TRA CỨU KẾT QUẢ THI

1Thời gian thông báo kết quả sau mỗi đợt thi?
Trường sẽ thông báo kết quả thi trong khoảng 2 tuần sau khi kết thúc ngày thi cuối cùng của mỗi đợt thi.

2Cách thức tra cứu kết quả thi?
Để có thể tra cứu kết quả thi, thí sinh cần sử dụng Mã tra cứu đã được cấp khi hoàn thành việc đăng ký online.

Nhà trường sẽ có thông báo về kết quả thi và hướng dẫn cụ thể cách thức tra cứu kết quả thi, thí sinh có thể theo dõi tại các nguồn sau đây:

 • Website của Trường: https://huflis.edu.vn tại mục Thông báo.
 • Website Cổng thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường: http://flpac.huflis.edu.vn/cn/ tại mục Tin tức-Thông báo
 • Hoặc tại trang Facebook chính thức: Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

VIII. PHÚC KHẢO BÀI THI

1Tôi muốn biết quy định và thủ tục xin phúc khảo bài thi ĐGNLNN (cấp chứng nhận)?
Thí sinh có nhu cầu phúc khảo phải gửi đơn đề nghị phúc khảo bài thi tới Hội đồng thi ĐGNLNN trong thời gian quy định.

Trong thông báo kết quả thi, Trường sẽ thông báo cụ thể thời gian nhận đơn phúc khảo và các hồ sơ cần thiết thí sinh cần chuẩn bị để được phúc khảo. Thí sinh có thể theo dõi tại các nguồn sau đây:

 • Website của Trường: https://huflis.edu.vn tại mục Thông báo.
 • Website Cổng thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường: http://flpac.huflis.edu.vn/cn/ tại mục Tin tức-Thông báo
 • Hoặc tại trang Facebook chính thức: Đánh giá năng lực ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Hồ sơ phúc khảo gồm có: Đơn xin phúc khảo (được đăng tải kèm thông báo kết quả thi) và hoàn thành việc nộp lệ phí phúc khảo: 100.000đ/ bài thi kỹ năng.

IX. CẤP PHÁT CHỨNG NHẬN

1Sau khi có kết quả thi, trong thời gian chờ cấp chứng nhận, tôi có thể xin giấy xác nhận kết quả thi không?
Trong thời gian chờ cấp chứng nhận, thí sinh có thể liên hệ trực tiếp với Bộ phận cấp chứng nhận để xin giấy xác nhận kết quả thi. Thông tin liên hệ: Phòng A103 – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ( ĐC: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP.Huế); Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thị Thanh Tâm – Số ĐT: 0819.708.127.

2Thông tin trên chứng nhận năng lực ngoại ngữ của tôi không chính xác, cách giải quyết như thế nào?
Trong trường hợp thông tin trên chứng nhận không đúng, thí sinh thực hiện các bước như sau:

 • Làm đơn xin điều chỉnh thông tin cá nhân dự thi.
 • Nộp đơn này tại Phòng KT&BĐCLGD để xác nhận thông tin đăng ký dự thi ban đầu. Thí sinh nộp kèm bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân.
 • Sau khi có xác nhận của Phòng KT&BĐCLGD, nộp đơn này tại Phòng Đào tạo, đính kèm Chứng nhận có thông tin bị sai.

3Chứng nhận năng lực ngoại ngữ có hiệu lực trong bao lâu?
Thời hạn của chứng nhận năng lực ngoại ngữ tuỳ thuộc vào quy định của đơn vị đào tạo, đơn vị sử dụng lao động, đơn vị xét chứng nhận năng lực ngoại ngữ, v.v…

Spinal stiffness in diabetes mellitus and corticosteroid replaceme