Chúng tôi làm việc từ thứ 2 đến từ 6, bắt đầu 8:00 đến 17:00

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

  Bộ phận chuyên trách Đánh giá năng lực Ngôn ngữ

  Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, TP Huế

  Email: dgnlnn.dhnn.hue@gmail.com

  Điện thoại: 0234.3817300 / 0234.3686822

  Trung tâm Ngoại ngữ

  Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, TP Huế

  Điện thoại: 02343.845.102