Tin tức, thông báo

16:25 27/12/2023

Thông báo về kế hoạch thi Đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài trong năm 2024 tại Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch thi Đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước […]
11:00 20/03/2023

Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực tiếng Việt và cấp chứng chỉ theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 15-16/04/2023

Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 2 năm 2023 như sau: • Ngày thi: 15-16/04/2023; […]
09:52 31/01/2023

Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực tiếng Việt và cấp chứng chỉ theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 18-19/02/2023

Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 2 năm 2023 như sau: • Ngày thi: 18-19/02/2023; • […]
16:03 26/12/2022

Thông báo về kế hoạch thi Đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài trong năm 2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch thi Đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước […]