Văn bản – Biểu mẫu

VĂN BẢN QUY PHẠM – HƯỚNG DẪN

  • KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

=> Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

  • ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

=> Định dạng đề thi năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

  • ĐỀ THI MINH HỌA NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

=> Đề thi minh họa

  • ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG VIỆT THEO KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

=> Đề án tổ chức thi ĐGNL và cấp chứng chỉ Tiếng Việt

QUY ĐỊNH – HƯỚNG DẪN THÍ SINH DỰ THI

  • NỘI QUY PHÒNG THI (ÁP DỤNG CHO CẢ HÌNH THỨC THI TRÊN MÁY TÍNH VÀ THI TRÊN GIẤY)

=> Nội quy phòng thi (Áp dụng cho cả hình thức thi trên máy tính và thi trên giấy)

BIỂU MẪU

  • MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI (ÁP DỤNG CHO CẢ HÌNH THỨC THI TRÊN MÁY TÍNH VÀ THI TRÊN GIẤY)

=> Mẫu phiếu đăng ký dự thi (Áp dụng cho cả hình thức thi trên máy tính và thi trên giấy)

  • MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI (ÁP DỤNG CHO CẢ HÌNH THỨC THI TRÊN MÁY TÍNH VÀ THI TRÊN GIẤY)

=> Đơn xin phúc khảo điểm thi (Áp dụng cho cả hình thức thi trên máy tính và thi trên giấy)

  • MẪU ĐƠN XIN HOÀN LẠI KINH PHÍ THI

=> Đơn xin hoàn lại kinh phí thi (cấp chứng chỉ)

  • MẪU ĐƠN XIN HOÃN THI

=> Đơn xin hoãn thi (cấp Chứng chỉ)