Thông báo kết quả Phúc khảo bài thi – Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận – đợt thi ngày 23-24/9/2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả Phúc khảo bài thi – Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận – Các đợt thi ngày 23-24/9/2023
.
Thí sinh nhập Mã tra cứu để thực hiện tra cứu điểm phúc khảo tại website Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ của trường theo đường dẫn sau: https://flpac.huflis.edu.vn/cn/tra-cuu-ket-qua
Để tra cứu kết quả được chính xác, thí sinh cần lưu ý những điểm sau:
     1. Chọn đúng đợt thi cần tra cứu;
     2. Mục “Năm” thí sinh chọn năm “2023“;
     3. Mục “Điểm chấm thi/Điểm chấm phúc khảo”, thí sinh lưu ý bấm chọn “Điểm chấm phúc khảo”.
.
Trân trọng thông báo./.