Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 09-10/12/2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo: Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong năm 2023. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận, kế hoạch cụ thể như sau: 1. Ngày tổ chức thi: ngày 09-10/12/2023; 2. Đơn vị tổ chức thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; 3. Hình thức thi: Làm bài trên giấy; 4. Đối tượng: Tất cả các đối tượng có nhu cầu dự thi; 5. Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 29/11/2023. 6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi sau khi đăng ký trực tuyến:
 • Nhận hồ sơ qua đường bưu điện: từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 29/11/2023.
 • Nhận hồ sơ trực tiếp: từ ngày 27/11/2023 đến ngày 29/11/2023.
  • Khung giờ nhận hồ sơ trực tiếp:
   • Buổi sáng: từ 8h00 đến 10h30;
   • Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30.
7. Thông tin liên lạc của các đơn vị liên quan:
 • Điện thoại liên hệ về việc ôn thi: 0774.560.060;
 • Điện thoại liên hệ về việc tổ chức thi: 02343.817.300 / 02343.686.822.
Thí sinh đọc thêm thông tin, tiến hành đăng ký dự thi trực tuyến tại đường dẫn sau: https://flpac.huflis.edu.vn/cn/detail/portfolio-item/danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-va-cap-chung-nhan-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dot-thi-ngay-09-10-12-2023 và hoàn tất các thủ tục đăng ký dự thi theo các bước được hướng dẫn. Trân trọng thông báo./. File đính kèm: