09:40 19/07/2022

Thông báo về kế hoạch thi Đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài trong năm 2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch thi Đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài […]
10:09 20/09/2022

Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực tiếng Việt và cấp chứng chỉ theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 02/10/2022

Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 10 năm 2022 như sau: • Ngày thi dự […]
11:47 30/09/2022

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Việt và cấp chứng chỉ theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 02/10/2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng […]
15:12 11/10/2022

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Việt và cấp chứng chỉ theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 02/10/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Việt và cấp chứng chỉ theo khung năng […]