Đánh giá năng lực tiếng Việt và cấp chứng chỉ theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 30/10/2022

Thi Đánh giá năng lực tiếng Việt và cấp chứng chỉ theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 30/10/2022

• Ngày thi dự kiến: 30/10/2022 (Chủ nhật);

• Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

• Hình thức thi: Thi trên giấy;

Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 21/10/2022.

• Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi sau khi đăng ký trực tuyến: 

– Nhận hồ sơ qua đường bưu điện: từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 21/10/2022.

– Nhận hồ sơ trực tiếp: từ ngày 19/10/2022 đến ngày 21/10/2022.

– Khung giờ nhận hồ sơ:

+ Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h00;

+ Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00.

• Kinh phí thi: 1.800.000đ/1 thí sinh/1 lượt thi;

• Hồ sơ đăng ký gồm:

+ 01 Phiếu đăng ký dự thi (Thí sinh in phiếu đăng ký dự thi hợp lệ được xuất ra từ phần mềm đăng ký dự thi sau khi đã điền đầy đủ thông tin dự thi);

+ 02 ảnh cỡ 4×6 cm và 02 ảnh 3×4 cm (Lưu ý: ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi, ghi đầy đủ họ tên, ngày/tháng/năm sinh của thí sinh phía sau ảnh);

+ Bản sao công chứng hộ chiếu còn hiệu lực;

+ Hóa đơn điện tử (thí sinh nộp kinh phí thi qua ngân hàng thành công sẽ được Trường gửi hóa đơn điện tử qua địa chỉ email cá nhân) hoặc Bản photo giấy nộp tiền qua ngân hàng.

• Hướng dẫn đăng ký dự thi và đóng kinh phí thi:

CÁCH 1: Đăng ký trực tuyến, nộp kinh phí và hồ sơ thi trực tiếp

Bước 1: Thực hiện đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ: https://flpac.huflis.edu.vn/tv/ .

Bước 2: Nộp kinh phí thi qua ngân hàng

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ

+ STK: 122000014732, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

+ Nội dung ghi: <Họ và Tên> – <Số Hộ chiếu> – <Số điện thoại> <Địa chỉ email> – <Tiếng Việt Bậc….> – <ngày thi>.

VD: Thoratha Leth – P6541657 – 02343 844 355 – abc@gmail.com – Tiếng Việt Bậc 1-6 – 30/10/2022.

Bước 3: In phiếu đăng ký dự thi hợp lệ được xuất ra từ phần mềm đăng ký dự thi, nộp hồ sơ thi trực tiếp tại Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục (tầng 2, Nhà Hiệu bộ), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, địa chỉ 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP. Huế, SĐT: 02343.817.300 / 02343.686.822 để hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi.

CÁCH 2: Đăng ký trực tuyến, nộp hồ sơ và kinh phí thi qua bưu điện

Bước 1: Thực hiện đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin Đánh giá năng lực ngoại ngữ: https://flpac.huflis.edu.vn/tv/ .

Bước 2: Nộp kinh phí thi qua ngân hàng hoặc ứng dụng Internet Banking

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ.

+ STK: 122000014732, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

+ Nội dung ghi: <Họ và Tên> – <Số Hộ chiếu> – <Số điện thoại> <Địa chỉ email> – <Tiếng Việt Bậc….> – <ngày thi>.

VD: Thoratha Leth – P6541657 – 02343 844 355 – abc@gmail.com – Tiếng Việt Bậc 1-6 – 30/10/2022.

Bước 3: Nộp hồ sơ qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh

Thí sinh in phiếu đăng ký dự thi hợp lệ được xuất ra từ phần mềm đăng ký dự thi, hoàn thiện hồ sơ và gửi qua đường bưu điện đến: Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế.

Thông tin liên hệ về việc tổ chức thi: Số điện thoại 02343.817.300 / 02343.686.822 (Phòng KT&BĐCLGD).

Hồ sơ chỉ được tính hợp lệ khi được nhận trước 17h00 ngày 21/10/2022.

*** Lưu ý:

  • Thí sinh phải thực hiện đăng ký trực tuyến trước khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Thẻ dự thi hợp lệ phải được xuất ra từ phần mềm đăng ký dự thi và được dán ảnh theo đúng hướng dẫn.
  • Bộ phận thu hồ sơ sẽ thống kê số lượng và thông báo đến từng thí sinh về kinh phí thu bổ sung đối với thí sinh đăng ký thi tiếng Việt cho người nước ngoài trước ngày thi nếu số lượng thí sinh đăng ký dự thi không đủ số lượng 30 người cho một đợt thi.
  • Những trường hợp thí sinh có nguyện vọng chuyển đợt thi, hủy đăng ký dự thi và hoàn trả kinh phí thi, Trường chỉ xử lý đơn muộn nhất vào ngày 21/10/2022.
  • Đối với các hợp đồng tổ chức thi theo nhu cầu của đơn vị, Nhà trường sẽ gửi báo giá kinh phí theo số lượng thí sinh dự thi dự kiến của từng đợt thi.

Kính đề nghị các đơn vị và cá nhân có nhu cầu dự thi lưu ý, làm thủ tục, nộp hồ sơ và kinh phí thi theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

Trân trọng thông báo./.

File đính kèm: 

Đã hết thời gian đăng ký