Thông báo về việc thay đổi đường dẫn truy cập website Cổng thông tin Đánh giá năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo:

Địa chỉ truy cập website Cổng thông tin Đánh giá năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài sẽ được chuyển đổi từ : https://flpac.hucfl.edu.vn/tv/ sang https://flpac.huflis.edu.vn/tv/. Trong thời gian sắp tới, nhà trường sẽ tiến hành tắt hoàn toàn địa chỉ truy cập cũ và chỉ sử dụng duy nhất địa chỉ https://flpac.huflis.edu.vn/tv/.

Vậy, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm được biết và cập nhật theo thông tin nói trên.

Trân trọng./.